Värmepumpar

Välja värmepump

Du har säkert redan ställt dig följande fråga: Hur ska jag kunna välja rätt värmepump för mitt hus?
Vilken värmepump som passar dig bäst styrs av ett antal faktorer, tex: ditt behov av värme och varmvatten, nuvarande ventilation och uppvärmningssystem samt ditt hus geografiska läge.

Rätt effekt på din värmepump får du genom att mäta tidigare års olje- eller elförbrukning. Ungefär 50-60% av husets maximala effektbehov är en bra regel på den effekt din värmepump bör ha.

Värmefaktorn visar hur mycket energi som erhålls från pumpen i relation till tillförd elektrisk energi Vanligast är ett värde mellan 3.0-5.5. Värmefaktor två anger att två gånger så mycket energi som tillförs med el kan utvinnas som värmeenergi.

 

Klena radiatorer?
I en del hus har radiatorerna (elementen) för liten värmegivande yta. En normal värmepump kan inte kompensera detta utan måste utrustas med exempelvis fläktkonvektorer. Dessa utnyttjar värmepumpens vattentemperatur bättre.

 

Miljö

Att köpa värmepump ger inte bara lägre energiförbrukning, dessutom bidrar du till en minskad miljöbelastning!

 

Buller
Värmepumpar kan orsaka buller. Tänk på att inte placera en värmepump intill sovrumsfönstret. Glöm inte att en värmepump kan störa grannarna.

 

Taxeringsvärde
Att köpa värmepump innebär ökat taxeringsvärde på ditt hus. Kontakta skatteverket för mer information. Skatteverket

 

Innan du skaffar värmepump
Glöm inte att kontrollera med ditt nätbolag så att din huvudsäkring räcker till. Eftersom en värmepump kommer att förändra din elförbrukning kan det vara bra att meddela ditt nätbolag eftersom de flesta betalar preliminära fakturor och avläsning sker en gång per år.

 

Slutligen, varför bör du välja värmepump?